Pressrelease (in Norwegian)

«CCS-klynga på Øra»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESSEMELDING

«Et viktig skritt nærmere ny industrivirksomhet basert på karbonfangst, - bruk og lagring»

Borg CO2 er glade for å kunne informere om at CLIMIT* har gitt 4,6 mill. kroner i støtte til videreutvikling av prosjektet «CCS-klynga på Øra». Prosjektet baserer seg på en idestudie finansiert av CLIMIT og prosjektpartnere.

– CLIMIT er svært glad for den økende interessen for CO2-fangst blant industriselskaper og er glad for å kunne gå inn med støtte i dette spennende industriklynge-initiativet i Østfold, sier Svein Bekken i Gassnova.

Karbonfangst innebærer å fange opp CO2 fra forbrenning av fossilt og biologisk materiale. Dette er CO2 som ellers havner i atmosfæren og bidrar til drivhuseffekten. Karbonfangst, bærekraftig bruk og lagring vil bli helt avgjørende i kampen for et bedre klima i årene som kommer. CCS-klynga på Øra er blant pionerene for å etablere ny industri basert på denne teknologien, en industri som har potensiale for å kunne skape mange arbeidsplasser i årene som kommer.

Vi er spesielt glade for at så mange viktige samarbeidspartnere er med oss i dette i prosjektet. Totalt er det 16 partnere fra bla. prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og akademia. Mange av de sentrale aktørene innen karbonfangst deltar sammen med viktige lokale og regionale bedrifter.

Vi ønsker også å rette en spesiell takk til de partnerne som gjennom støtte og erfaringsoverføring har vært sentrale i arbeidet med å utvikle ideen frem til en god søknad. Fra start av har Fortum Oslo Varme, Østfoldforskning, FREVAR, Borg Havn og Stormkast Utvikling vært sentrale, men mange viktige partnere har siden kommet inn. Se mer informasjon: www.ncce.no/ccs-klynga

Erfaringsoverføring og støtte fra Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt på Klemetsrud har vært, og vil fortsatt være, et viktig fundament i arbeidet.

For å skape en ny lønnsom industri basert på karbonfangst må kostnadene ned, et marked etableres og gode forretningsmodeller utvikles. Målet er å legge et godt grunnlag for etablering av kostnadseffektiv småskala fangst, bruk og lagring av CO2 fra bedrifter på Øra og i regionen de neste 24 månedene.

Prosjektet eies av Borg CO2, et datterselskap av Borg Havn, men vil gjennomføres i tett samarbeid med partnere gjennom en aktiv styringsgruppe med bistand til prosjektledelse fra NSSØ**.

Borg CO2 AS

Daglig leder, Tore Lundestad

Styreleder, Siri Martinsen

* CLIMIT, et samarbeid mellom Gassnova og Forskningsrådet, er det nasjonale programmet for forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier. Programmet utføres i samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Gassnova.

** Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.