Om prosjektet

Borg CO2 logo.png
 
 

CCS-klynga på øra og i regionen

Karbonfangst innebærer å fange opp CO2 fra forbrenning av fossilt og biologisk materiale. Dette er CO2 som ellers havner i atmosfæren og bidrar til drivhuseffekten. Karbonfangst, bærekraftig bruk og lagring vil bli helt avgjørende i kampen for et bedre klima i årene som kommer. CCS-klynga på Øra er blant pionerene for å etablere ny industri basert på denne teknologien, en industri som har potensiale for å kunne skape mange arbeidsplasser i årene som kommer.

Totalt er det i prosjektet 16 partnere fra bla. prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og akademia. Mange av de sentrale aktørene innen karbonfangst deltar sammen med viktige lokale og regionale bedrifter.

Erfaringsoverføring og støtte fra Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt på Klemetsrud har vært, og vil fortsatt være, et viktig fundament i arbeidet.

For å skape en ny lønnsom industri basert på karbonfangst må kostnadene ned, et marked etableres og gode forretningsmodeller utvikles. Målet er å legge et godt grunnlag for etablering av kostnadseffektiv småskala fangst, bruk og lagring av CO2 fra bedrifter på Øra og i regionen de neste 24 månedene.

Prosjektet eies av Borg CO2, et datterselskap av Borg Havn, men vil gjennomføres i tett samarbeid med partnere gjennom en aktiv styringsgruppe med bistand til prosjektledelse fra Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.